Poradenství

Poradenské služby jsou určeny subjektům občanské společnosti, firmám podnikajícím v zahraničí a úřadům státní správy.

Témata:

  • Urbanizace chudoby
  • Programy snižování městské chudoby
  • Participativní přístupy v rozvoji
  • Projektový cyklus
  • Kvalitativní výzkum v rozvoji

Předmětem poradenství je podpora při přípravě, monitorování a hodnocení projektů či programů ve městech v rozvojových zemích. Využití participativních metod na všech úrovních projektového cyklu tvoří důležitý pilíř mé práce. V případě zájmu zahrnuje spolupráce školení a workshopy pro pracovníky a dobrovolníky, kteří se na konkrétním projektu/programu podílejí, nebo budou podílet. Spolupráce, která vyžaduje dlouhodobější zapojení v projektu/programu, je vítána.

Honorář za poradenské služby je předmětem vzájemné domluvy.