Přednášky

Odborné přednášky

Cílová skupina: pracovníci NNO a státní správy, vysokoškolští studenti
Doporučený rozsah: 90 – 120 minut

Témata:

 • Úvod do globálního rozvojového vzdělávání
 • Města a rozvoj
 • Města a lidská práva
 • Města a globální bezpečnost
 • Urbanizace chudoby
 • Udržitelná města
 • Participativní přístupy v rozvoji

Metody:

Přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s jednotlivými tématy obecně – teorie, východiska, trendy. Dále je kladen důraz na propojení teorie s praxí formou případových studií, novinových článků a dalších textů. Práce s adekvátním textem a diskuse nad vybraným tématem je klíčová pro porozumění jednotlivým souvislostem. V případě delší časové dotace využívám interaktivních forem výuky (metody Kritického myšlení, simulace atp.) Každou přednášku plánuji tak, aby:

 • přinášela nové znalosti;
 • provokovala k hlubšímu zamyšlení nad vybraným tématem;
 • předcházela vzniku nebo prohlubování předsudků;
 • poskytovala další zdroje inspirace.

Honorář a pokrytí cestovních nákladů jsou předmětem vzájemné domluvy.