Semináře

Semináře na míru

Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, lektoři, vysokoškolští studenti
Doporučený rozsah: 90 – 120 minut
(v případě zájmu je možná domluva i jednodenního semináře)

Témata:

  • Úvod do globálního rozvojového vzdělávání
  • Rozvojová spolupráce
  • Chudoba
  • Města a rozvoj
  • Města a lidská práva
  • Urbanizace chudoby

Metody:

Na seminářích využívám třífázového modelu učení E-U-R: je kladen důraz na dosavadní zkušenosti a znalosti účastníků, seznámení se s tématem interaktivní formou, což posiluje konkrétní dovednosti, a zhodnocení nových informací pro další využití samotnými účastníky. Každý seminář plánuji tak, aby:

  • přinášel nové znalosti;
  • rozvíjel vybrané dovednosti;
  • posiloval otevřený a odpovědný postoj k událostem kolem nás;
  • předcházel vzniku nebo prohlubování předsudků.

Součástí seminářů je závěrečná zpětná vazba (ústně či písemně).

Třífázový model učení E-U-R vychází ze zásad pedagogického konstruktivismu, je na něm založena řada metod Kritického myšlení, o.s. Více si o modelu E-U-R můžete přečíst zde.

Honorář a pokrytí cestovních nákladů jsou předmětem vzájemné domluvy.